459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Turnerův syndrom

Popis Turnerova syndromu

Fyziologie (jak to má fungovat)

Při početí získává plod genetickou informaci od obou rodičů, kde vajíčko má 23 chromozomů a spermie také 23 chromozomů. 22 chromozomů nese informaci pro buňky celého těla, jeden poslední chromozom nese geny pro pohlaví X nebo Y. Splynutím pohlavních buněk rodičů vzniká první buňka nenarozeného dítěte s 22 páry chromozomů a kombinací XX pro děvče nebo XY pro chlapce.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Turnerův syndrom je genetická porucha, kdy jedincům ženského pohlaví chybí jeden chromozom X z páru. Ten chybí již v zárodečné buňce nebo se ztratí v průběhu prvního dělení oplodněného vajíčka.

Příčiny

  • nejsou přesně známy
  • genetická porucha

Příznaky

Ženy s Turnerovým syndromem jsou malého vzrůstu díky nedostatku růstového hormonu v pubertě. Často poruchy vývoje vaječníků až ženská neplodnost. Díky nedostatku pohlavních hormonů se nevyvíjí typicky ženská postava. Pacientky mají spíše široký hrudník, široký krátký krk s kožní řasou po stranách a nízkou vlasovou linií. Mentální vývoj je většinou normální.

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Genetická porucha ani sterilita léčit nelze. Je možné podávat v pubertě růstový hormon jako prevenci malého vzrůstu pacientek. Důležitá je léčba pohlavními hormony ke správnému vývoji sekundárních pohlavních znaků a předejití vzniku dalších komplikací.

Poradit z přírodní poradny

  460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
 Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
 Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.

Chci poradit

(Informační zdroje stránky)